Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste vijftien leden.

J. Boer, voorzitter
J.W. Schneider, secretaris
Mr. J.W.M. Tijnagel, penningmeester
G. van Die, lid
Mevrouw J.L. van Gortel-van Voorden, lid
L. Pijl, lid
P. Rinkel, lid

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de Stichting. Behoudens een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar.

Contactgegevens

Het adres van de stichting is:
Ary Schefferlaan 14
3343 DN Hendrik-Ido-Ambacht
Tel. 078-682 06 75 en 06-44 33 77 53
info@pietermankerk.nl