Schenken

Geniet u ook van de aanblik van dit historische kerkje in een rustieke omgeving, bijvoorbeeld als omwonende? Heeft u dierbare herinneringen omdat u er getrouwd bent? Mogelijk bent u er ooit gedoopt? Help mee om dit stukje cultureel erfgoed in stand te houden. Iedere euro is welkom!

U kunt uw schenking aan de stichting opvoeren bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Het bedrag van al uw (gewone) giften tezamen moet dan wel minimaal 1 procent van uw (gezamenlijk) drempelinkomen bedragen, met een minimum van € 60. Er geldt een maximum van 10 procent.

De stichting is aangemerkt als culturele instelling. Dit houdt in dat u voor de aftrek uw gift mag vermenigvuldigen met een factor 1,25. Als u bijvoorbeeld € 5,00 schenkt, dan mag u € 6,25 opvoeren. Ook wordt het maximum verhoogd met het bedrag van de verhoging; in het voorbeeld dus met € 1,25. De ophoging mag maximaal € 1.250,00 bedragen. Dat betekent dat u voor ten hoogste € 5.000,00 aan cultuurgiften de verhoging kunt toepassen.

Blijven uw giften onder de drempel of komen zij boven het maximum uit, dan is toch aftrek mogelijk indien zij gedaan worden in de vorm van periodieke giften. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

Maar uiteraard kunt u ook zonder dat u in aanmerking komt voor belastingaftrek uw steentje bijdragen. U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL90 RABO 0161 0955 50, t.n.v. Stichting behoud Pietermankerk. Iedere bijdrage, hoe klein ook, telt!